ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แบบ full service มีไกด์นำเที่ยว

หัวข้อ

(1/1)

[1] จองทัวร์ฮ่องกงกับเรา ฟรี gift voucher central 200 บาท/ท่าน..ด่วน! มีจำนวนจำกัด

[2] ทัวร์ฮ่องกง VIP Group บิน EK Business Class - พัก Marco Polo Gateway, 3 วัน 2 คืน, มี.ค. - เม.ย. 61 เริ่มต้น 29,900 บาท

[3] ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พัก VENETIAN นั่งกระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน บิน EK เดินทาง 6-9/13-16/20-23 เม.ย. 61 เริ่มต้น 26,900 บาท

[4] ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3 วัดดัง, 3 วัน 2 คืน บิน EK มี.ค. - เม.ย. 61 เริ่มต้น 19,900 บาท

[5] ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3 วัดดัง, 3 วัน 2 คืน บิน CX - สงกรานต์ 61 ราคา 27,900 บาท

[6] ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง, 4 วัน 3 คืน บิน EK มี.ค. - เม.ย. 61 เริ่มต้น 22,900 บาท

[7] ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ 4 วัดดัง, 3 วัน 2 คืน บิน EK มี.ค. - เม.ย. 61 เริ่มต้น 18,900 บาท

[8] ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ 4 วัดดัง, 3 วัน 2 คืน บิน CX - สงกรานต์ 61 ราคา 25,900 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version